RSS

Category Archives: English to Filipino

Comelec: Walang pondo para sa ‘recall petition’

Kasalukuyang nagtuturo si pinkelephant ng klase sa sibika at nagsasalin ng mga balitang nakasulat sa Inggles para magamit sa kanyang klase. Naisip niyang ibahagi ang mga nasalin niyang balita sa mga guro ng Araling Panlipunan na mangangailangan sa mga ito para sa kanilang mga klase.

Official Seal of the Commission on Elections

Image via Wikipedia

Comelec: No money for recall petitions 
Comelec: Walang pondo para sa ‘recall petition’

Ni Kristine L. Alave

Philippine Daily Inquirer
First Posted 14:24:00 11/14/2008

MANILA, Philippines — The Commission on Elections (Comelec) has suspended action on all recall election petitions for lack of funds.

MANILA, Philippines – Sinuspinde ng Komisyon sa Halalan (Comelec) ang pagpapatuloy sa lahat ng ‘recall petitions’ dahil kapos sa pondo ang nasabing Komisyon.

In a resolution dated November 13, the commission en banc said the “fund available for the conduct of recall and special elections is only P5 million.”

Sa isang resolusyon noong ika-13 ng Nobyembre, nagkakaisang winika ng komisyon na “limang milyong piso lamang ang nakalaang pondo para sa pagsagawa ng mga recall at espesyal na halalan.”

“’Therefore, the Commission resolved, as it hereby resolves, to suspend action on all recall petitions filed and pending before the Commission until funds are made available for the purpose,”  the resolution said.

“Sa gayong dahilan, napagpasyahan ng Komisyon na pansamantalang itigil ang lahat ng hakbang sa pagsagawa ng mga ‘recall petition’ na sinampa at nakabinbin sa Komisyon hangga’t walang pondo na malalaan para sa layuning ito,” sabi sa resolusyon.

One of the best-known recall election cases under Comelec consideration was filed against Pampanga Governor Ed Panlilio by an organization called Kambilan. The group said they have lost confidence in the governor, a priest granted leave from the church to run for public office.

Isa sa mga pinakakilalang ‘recall election’ na pinag-aaralan ng Comelec ang isinampang kaso ng organisasyong Kambilan laban kay Gobernador Ed Panlilio ng Pampanga. Ayon sa grupo nawalan na sila ng tiwala sa gobernador, isang pari na pinahintulutang lisanin pansamantala ang tungkulin sa SImbahan para manungkulan bilang opisyal ng pamahalaan.”

Recently, Comelec chairman Jose Melo said it is unlikely a recall election would take place in Pampanga because the poll body could not finance it. He said a recall election could cost the poll body P30-40 million.

Kamakailan lamang, winika ni Jose Melo, tagapangulo ng Comelec, na walang katiyakan na mapatupad ang ‘recall election’ sa Pampanga dahil hindi ito matustusan ng Komisyon. Ayon sa kanya ang isang ‘recall election’ ay nagkakahalaga ng 30 hanggang 40 milyong piso.


Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 7, 2012 in Balita, English to Filipino

 

Tags: , , , ,

Your Universe by Rico Blanco

YOUR UNIVERSE
IYONG MUNDO
IMONG KALIBUTAN

Tell me something
Sabihin mo sa’kin
Ingni ko bi
When the rain falls on my face
T’wing dadaloy ang ulan sa’king mukha
Kada pag-agas sa ulan sa akong nawong
How do you quickly replace it with
Pa’no mo agad napapalitan
Giunsa nimo mahulipan dayon
A golden summer smile?
Ng ‘sang maningning na ngiti?
Og usa ka mahayag nga huyom?

Tell me something
Sabihin mo sa’kin
Ingni ko bi
When I’m feelin’ tired and afraid
T’wing ako’y pagod at takot
Kada ko magbati og kakapoy ug kahadlok
How do you know just what to say
Pa’no mo nalalaman kung ano ang dapat sabihin
Giunsa man nimo nga sa imong pulong
To make everything alright?
Para maayos ang lahat?
Maayo man ang tanan?

CHORUS
I don’t think that you even realize
Sa tingin ko di mo man lang alam
Sa panan-aw ko wa nimo nahimatngon
The joy you make me feel when I’m inside
Ang ligayang nadarama ko t’wing nar’yan
Ang kalipay nga akong mabati kung ako naa
Your universe
Sa ‘yong mundo
Sa imong kalibutan
You hold me like I’m the one who’s precious
T’wing hawak mo, parang ako ang mahalaga
Kung imo kong gunitan murag ako ang bililhon
I hate to break it to you but it’s just
Pero nagkakamali ka kasi
Pero ako lang iingon ang matuod
The other way around
’Di ako kundi ikaw
Dili man ako kung di ikaw
You can thank your stars all you want but
Kahit pasalamatan mo pa ang ‘yong kapalaran
Bisa’g pasalamatan pa nimo ang kapalaran
I’ll always be the lucky one
Ako ang tunay na pinalad
Ako gyud hilabihan ang palaran

Tell me something
Sabihin mo sa’kin
Ingni ko bi
When I’m ’bout to lose control
T’wing mawawalan na ko ng lakas
Kada hapit na ko mawad-an og kusog
How do you patiently hold my hand
Pa’no mo natitiis hawakan ang kamay ko
Giunsa nimo paghawid sa akong kamot
And gently calm me down?
At nababalik ang aking hinahon?
Og mahinay nga hiuli ang linaw ko?

Tell me something
Sabihin mo sa’kin
Ingni ko bi
When you sing and when you laugh
T’wing ika’y kumakanta at tumatawa
Kada ka mukanta og mukatawa
Why do I always photograph my heart
Bakit ko ba nakikita ang puso kong
Ngano mang makita ko ang akong kasingkasing
Flyin way above the clouds?
Mataas pa ang lipad sa mga ulap?
Nga galupad hitaas pa sa mga panganod?

REPEAT CHORUS 2X

You can thank your stars all you want
Kahit pasalamatan mo pa ‘yong kapalaran
Pasalamatan pa nimo ang kapalaran
But I’ll always be the lucky one
Pero ako ang tunay na pinalad
Pero ako gyud hilabihan ang palaran
I’ll always be the lucky one
Ako ang tunay na pinalad
Ako gyud hilabihan ang palaran
I’ll always be the lucky one
Ako ang tunay na pinalad
Ako gyud hilabihan ang palaran

 
 

Tags: , , , , , , , ,