RSS

Category Archives: English to Cebuano

Your Universe by Rico Blanco

YOUR UNIVERSE
IYONG MUNDO
IMONG KALIBUTAN

Tell me something
Sabihin mo sa’kin
Ingni ko bi
When the rain falls on my face
T’wing dadaloy ang ulan sa’king mukha
Kada pag-agas sa ulan sa akong nawong
How do you quickly replace it with
Pa’no mo agad napapalitan
Giunsa nimo mahulipan dayon
A golden summer smile?
Ng ‘sang maningning na ngiti?
Og usa ka mahayag nga huyom?

Tell me something
Sabihin mo sa’kin
Ingni ko bi
When I’m feelin’ tired and afraid
T’wing ako’y pagod at takot
Kada ko magbati og kakapoy ug kahadlok
How do you know just what to say
Pa’no mo nalalaman kung ano ang dapat sabihin
Giunsa man nimo nga sa imong pulong
To make everything alright?
Para maayos ang lahat?
Maayo man ang tanan?

CHORUS
I don’t think that you even realize
Sa tingin ko di mo man lang alam
Sa panan-aw ko wa nimo nahimatngon
The joy you make me feel when I’m inside
Ang ligayang nadarama ko t’wing nar’yan
Ang kalipay nga akong mabati kung ako naa
Your universe
Sa ‘yong mundo
Sa imong kalibutan
You hold me like I’m the one who’s precious
T’wing hawak mo, parang ako ang mahalaga
Kung imo kong gunitan murag ako ang bililhon
I hate to break it to you but it’s just
Pero nagkakamali ka kasi
Pero ako lang iingon ang matuod
The other way around
’Di ako kundi ikaw
Dili man ako kung di ikaw
You can thank your stars all you want but
Kahit pasalamatan mo pa ang ‘yong kapalaran
Bisa’g pasalamatan pa nimo ang kapalaran
I’ll always be the lucky one
Ako ang tunay na pinalad
Ako gyud hilabihan ang palaran

Tell me something
Sabihin mo sa’kin
Ingni ko bi
When I’m ’bout to lose control
T’wing mawawalan na ko ng lakas
Kada hapit na ko mawad-an og kusog
How do you patiently hold my hand
Pa’no mo natitiis hawakan ang kamay ko
Giunsa nimo paghawid sa akong kamot
And gently calm me down?
At nababalik ang aking hinahon?
Og mahinay nga hiuli ang linaw ko?

Tell me something
Sabihin mo sa’kin
Ingni ko bi
When you sing and when you laugh
T’wing ika’y kumakanta at tumatawa
Kada ka mukanta og mukatawa
Why do I always photograph my heart
Bakit ko ba nakikita ang puso kong
Ngano mang makita ko ang akong kasingkasing
Flyin way above the clouds?
Mataas pa ang lipad sa mga ulap?
Nga galupad hitaas pa sa mga panganod?

REPEAT CHORUS 2X

You can thank your stars all you want
Kahit pasalamatan mo pa ‘yong kapalaran
Pasalamatan pa nimo ang kapalaran
But I’ll always be the lucky one
Pero ako ang tunay na pinalad
Pero ako gyud hilabihan ang palaran
I’ll always be the lucky one
Ako ang tunay na pinalad
Ako gyud hilabihan ang palaran
I’ll always be the lucky one
Ako ang tunay na pinalad
Ako gyud hilabihan ang palaran

Advertisements
 
 

Tags: , , , , , , , ,