RSS

Comelec: Walang pondo para sa ‘recall petition’

07 Jan

Kasalukuyang nagtuturo si pinkelephant ng klase sa sibika at nagsasalin ng mga balitang nakasulat sa Inggles para magamit sa kanyang klase. Naisip niyang ibahagi ang mga nasalin niyang balita sa mga guro ng Araling Panlipunan na mangangailangan sa mga ito para sa kanilang mga klase.

Official Seal of the Commission on Elections

Image via Wikipedia

Comelec: No money for recall petitions 
Comelec: Walang pondo para sa ‘recall petition’

Ni Kristine L. Alave

Philippine Daily Inquirer
First Posted 14:24:00 11/14/2008

MANILA, Philippines — The Commission on Elections (Comelec) has suspended action on all recall election petitions for lack of funds.

MANILA, Philippines – Sinuspinde ng Komisyon sa Halalan (Comelec) ang pagpapatuloy sa lahat ng ‘recall petitions’ dahil kapos sa pondo ang nasabing Komisyon.

In a resolution dated November 13, the commission en banc said the “fund available for the conduct of recall and special elections is only P5 million.”

Sa isang resolusyon noong ika-13 ng Nobyembre, nagkakaisang winika ng komisyon na “limang milyong piso lamang ang nakalaang pondo para sa pagsagawa ng mga recall at espesyal na halalan.”

“’Therefore, the Commission resolved, as it hereby resolves, to suspend action on all recall petitions filed and pending before the Commission until funds are made available for the purpose,”  the resolution said.

“Sa gayong dahilan, napagpasyahan ng Komisyon na pansamantalang itigil ang lahat ng hakbang sa pagsagawa ng mga ‘recall petition’ na sinampa at nakabinbin sa Komisyon hangga’t walang pondo na malalaan para sa layuning ito,” sabi sa resolusyon.

One of the best-known recall election cases under Comelec consideration was filed against Pampanga Governor Ed Panlilio by an organization called Kambilan. The group said they have lost confidence in the governor, a priest granted leave from the church to run for public office.

Isa sa mga pinakakilalang ‘recall election’ na pinag-aaralan ng Comelec ang isinampang kaso ng organisasyong Kambilan laban kay Gobernador Ed Panlilio ng Pampanga. Ayon sa grupo nawalan na sila ng tiwala sa gobernador, isang pari na pinahintulutang lisanin pansamantala ang tungkulin sa SImbahan para manungkulan bilang opisyal ng pamahalaan.”

Recently, Comelec chairman Jose Melo said it is unlikely a recall election would take place in Pampanga because the poll body could not finance it. He said a recall election could cost the poll body P30-40 million.

Kamakailan lamang, winika ni Jose Melo, tagapangulo ng Comelec, na walang katiyakan na mapatupad ang ‘recall election’ sa Pampanga dahil hindi ito matustusan ng Komisyon. Ayon sa kanya ang isang ‘recall election’ ay nagkakahalaga ng 30 hanggang 40 milyong piso.


Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 7, 2012 in Balita, English to Filipino

 

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: