RSS

Papel de Liha

30 Nov

Papel de Liha, front cover

Sumulat Ma. Corazon Remigio
Gumuhit Beth Parrocha-Doctolero

Inilimbag ng Adarna House, Inc.

Papel de Liha. Halad kini nga suginalon sa pagkabantog sa usa ka inahan. Sagalsalon ang iyang mga palad tungod sa kadaghan sa mga buluhaton sa panimalay apan giunsa kaha nga hapnoy ug gaan man ang iyang kamot sa pag-atiman sa iyang mga anak?

Libro sa Kasinatian. Sakop kini nga libro sa Serye ng Aklat Adarna kabahin sa mga sugilanon nga ga-ambag og pagtulon-an sa mga bata para sila mahimong maayo ug mapuslanong sapi sa pamilya ug kalungsuran. Ang pinakamahinungdanong tuyo sa serye ang pag-ugmad sa batasan ug kinaiya sa mga bata.

Sa mga Maestra ug Ginikanan. Kabahin kini nga estorya sa kabantugan sa usa ka inahan. Gihubit sa estorya ang inahan isip usa ka misteryo. Tibuok hapong adunay ginabuhat ang inahan; daghan lang siyang ginahimo: pagluto, paglaba, paglimpyo sa balay, pagtahi sa sanina. Dapat nga kalyohon na ang iyang palad tungod sa mga bug-at nga buluhaton. Pero giunsa man nga hapnoy og gaan man ang iyang kamot kung mag-atiman sa iyang mga anak? Para kini sa mga bata edad 3-10 tuig.

1

Ang akong inahan limpyo kaayo.
Kung naay hugaw nga nipilit, kiskis dinhi, kiskis didto.
Kung naay mantsa sa sanina, kuskos dinhi, kuskos didto.
Kung naay grasa sa kalaha, bagnod dinhi, bagnod didto. 

3

Muadto siya sa sala og mang-limpyo.
Kung naay mantalaan nga nakakalat, hipos dinhi, hipos didto.
Kung naay turnilyong luag, hugtan dinhi, hugtan didto.
Kung naay kutson nga hintulhintol, pagpag dinhi, pagpag didto.

5

Musulod siya sa kusina og mangkuti-kuti.
Kung naay sud-an nga bugnaw, init dinhi, init didto.
Kung naay isdang presko, luto dinhi, luto didto.
Kung naay kalan nga kiog, sip-it dinhi, sip-it didto.

7

Mupadayon siya sa kwarto og lantawon niya akong mga butang.
Kung naay liston nga luag, baat dinhi, baat didto.
Kung naay tastas na sidsid, tahi dinhi, tahi didto.
Kung naay buslot nga pundilyo, sulsi dinhi, sulsi didto.

9

Muhapit siya sa banyo ug mususi
Kung naay wee-wee nga makitan, bu-bo dinhi, bu-bo didto.
Kung naay aah-aah nga nahibilin, bu-bo dinhi, bu-bo didto.
Kung naay ooh-ooh nga nisip-it, bu-bo dinhi, bu-bo didto.

11

Mulibot siya sa nataran, duol sa tamnanan.
Kung naay mga dahong nangahulog, silhig dinhi, silhig didto.
Kung naay iti sa langgam, kakha dinhi, kakha didto.
Kung naay ulod nga naipon, kutlo dinhi, kutlo didto.

13

Usa ka adlaw niabot si Tiya Maring.

Ang ingon niya: Naunsa na man ka Milagring! Gasige man ka’g bagnod-kiskis-kuskos ug bagnod-kiskis-kuskos hangtod nga gansal-gansal ug kalyohon na man nang imong mga palad. Mura na og papel de liha!
Maong palihog paghinay-hinay pod kay dili na niya mukapot si Turing sa imong kamot.

15

Dili na kuptan ni Papa ang kamot ni Mama? Ngano diay? Unsa man ang papel de liha?

Nangita ko sa balay og papel de liha, pero papel de hapon lang ang akong nakit-an. Niadto ko sa tindahan ni Nang Epang ug nipalit ko og papel de liha. Gansang-gansang kini. Hapdos sa panit. Nagaras ang kahoy sa usa ra ka kuskos. Nabitas ang sanina sa usa ra ka banggos. Ingon ani ba ka gansang-gansang ang kamot ni Mama?

17

Naay kas-a nga gihilanat ko ug napugos nga maghigda. Si Mama, nitapad sa ako.
Sa dihang nitaas ang akong hilanat, pahid dinhi, pahid didto.
Sa dihang nisakit ang akong mga bukog, himas dinhi, himas didto.
Apan ngano man nga dili hapdos ang himas ni Mama?
Ngano man nga wala man nagaras ang akong panit katong iya kong gihimas?
Niayo ang akong pamati sa kada himas ni Mama.
Sayop si Tita Maring. Dili papel de liha ang mga palad ni Mama.

19

Sa dihang naayo na ko, nakit-an na sad nako si Mama nga galibot-libot sa balay.
Kung dili tarong ang mga sidsid sa kurtina, tahi dinhi, tahi didto.
Kung naay balagtok sa silong, lili dinhi, lili didto.
Kung naa pay upa sa humay, alig-ig dinhi, alig-ig didto.
Kung naay dulaan nga gakalat, hipos dinhi, hipos didto.
Kung nabukulan ko, himas dinhi, himas didto.
Kung naay nasalaag nga iring, sagop dinhi, sagop didto.

21

Kas-a, nakit-an nako nga nagkuptanay sila og kamot ni Mama ug Papa.
Maanindot kaayo lantawon.
Sayop gyud si Tiya Maring.
Dili papel de liha ang mga palad ni Mama.
Dili papel de liha nga bagnid dinhi, bagnid didto, kiskis dinhi, kiskis didto, kuskos dinhi, kuskos didto.

23

Apan wala nako naantos og pangutana si Mama kung nganong naingon ni Tiya Maring nga papel de liha ang iyang mga palad.

“Anak kalyohon og gansang-gansang na ang akong mga palad tungod sa pag-obra,” ang ingon niya.

Nahuna-hunaan nako nga napahumok sa gansang-gansang nga mga kamot ni Mama ang unlan sa akong ulo.
Ang manok nga gipabukalan. Ang kutson sa bangko. Ang medyas ug kamison ni Papa. Ang yutang batohon. Apil ang bahaw nga pan nihumok pod.

Niduol ko ni Mama ug gikuptan nako ang iyang kamot.
Tan-aw nako, bisan kanus-a pa, dili na gyud ko ganahang mubuhi pa.

Advertisements
 
 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: